Çocuk Güvenliği Eğitici Eğitimi Başvuruları Açıldı!

Çocuk Güvenliği Eğitici Eğitimi Başvuruları Açıldı

Hayata Destek Derneği’nin çocuk hakları alanında çalışan Uluslararası Federasyon Terre Des Hommes (tdh) Almanya ile birlikte yürüttüğü “Türkiye’de Çocuk Güvenliği Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Projesi kapsamında düzenleyeceği çocuk güvenliği eğitici eğitimlerinin ikinci dönem başvuruları açıldı. 

Türkiye’de çocuk güvenliği alanına katkı sağlayacak gönüllü eğitmen havuzu oluşturulmasını amaçlayan eğitici eğitiminin ardından, havuzda yer alan eğitmenlerin kolaylaştırıcılığıyla yerelde çocuklarla çalışmalar yürüten kurumların çocuk güvenliği kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.  

Program ortağımız uluslararası kurumların çocuk güvenliği alanında uzman danışmanı tarafından yürütülecek Çocuk Güvenliği Gönüllü Eğitici Eğitimleri, 01-05 Şubat 2021 tarihlerinde İngilizce, 15-19 Şubat 2021 tarihlerinde ise Arapça dillerinde ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Eğitime katılacak kişilerin ilerleyen süreçte Türkiye’de çocuklarla birlikte çalışmalar yürüten kurumlarda eğitimi yaygınlaştırmaları beklenmektedir. Arapça dilinde eğitime katılacak olanların, ilerleyen süreçte Arapça konuşan toplum temelli organizasyonlar eğitimi yaygınlaştırmaları beklenmektedir.

Siz de Türkiye’de çocuklarla çalışan kurumlarda çocuk güvenliği kapasitesinin artırılmasına katkıda bulunmak ve Çocuk Güvenliği Eğitmen Havuzunda yer almak istiyorsanız Türkçe başvuru formu için burayı veya İngilizce başvuru formu için burayı tıklayınız.

Başvuruların en geç 03 Ocak 2021 Pazar günü saat 20:00’ye  kadar yapılması gerekmektedir. Başvurular 2 hafta içinde değerlendirilecek ve yalnızca seçilen adaylarla iletişime geçilerek sonuçlar duyurulacaktır. 

Kontenjanımız birinci eğitim için eğitimi takip edebilecek düzeyde İngilizce bilen 10 katılımcı ve ikinci eğitim için ise iyi düzeyde Arapça ve Türkçe/İngilizce bilen 10 katılımcı ile sınırlıdır. 

 • Katılımcılardan beklentiler

Aldıkları eğitici eğitimi doğrultusunda katılımcılardan, 

 • 01-05 Şubat 2021 tarihinde İngilizce veya 15-19 Şubat 2021 tarihinde Arapça olarak 5 tam gün sürecek çocuk güvenliği çevrimiçi eğitimine ve 6-8 ay sonra düzenlenecek olan devam eğitimine eksiksiz olarak katılım sağlamaları;
 • Eğitim öncesinde ve sırasında paylaşılan bilgi kaynaklarını okumaları, verilen ön çalışmaları yapmaları ve modüllere aktif katılım sağlamaları
 • Eğitici eğitimini takiben iki yıllık dönemde proje ekibiyle işbirliği içerisinde yerelde çocuklarla birlikte çalışmalar yürüten en az üç sivil toplum kuruluşuna birer günlük çocuk güvenliği eğitimi vermeleri; 
 • Bulundukları ilde çocuk güvenliğine dair tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesine destek olmaları ve konunun elçiliğini yapmaları beklenmektedir.
 • Başvuru kriterleri

Eğitici eğitimine katılacak olan gönüllülerin;

 • İngilizce eğitime katılacakların eğitimi takip edebilecek ve aktif katılım sağlayabilecek düzeyde iyi İngilizce bilgisine sahip olmaları,
 • Arapça eğitime katılacakların aynı zamanda iyi düzeyde Türkçe ve/veya İngilizce bilgisine sahip olmaları, 
 • Yetişkin eğitimi alanında eğitim içeriği hazırlama ve uygulama konusunda deneyimli olmaları,
 • Çocuk hakları, çocuk katılımı, çocuk koruma veya çocuk güvenliği konularından en az ikisinde akademik ya da profesyonel deneyime, bu konuda kendini geliştirme alt yapısına sahip olmaları,
 • Çocuk güvenliği alanında kapasite artırma isteği taşıyan kurumlara ulaşmayı ve bu konuda kurumları desteklemeyi taahhüt ediyor olmaları
 • Çalışmaları esnasında çocuklarla temas eden kurumlara yönelik çocuk güvenliği konulu eğitimler düzenlemeye zaman ayırabilecek olmaları beklenmektedir.

Başvurular arasından seçim yapılırken;

 • Sivil toplum kuruluşları, sosyal hizmet kurumları, belediyeler gibi çocuklarla çalışmalarda bulunan kurumlarda çalışıyor olanlara öncelik verilecektir  

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler