Toplumsal Hayata Tam Katılım İçin Erişim Hakkımızı İstiyoruz!

Toplumsal Hayata Tam Katılım İçin Erişim Hakkımızı İstiyoruz!

Engel-Siz Yaşam Derneği olarak her geçen gün haklara erişimimizin önünde yeni engellerle karşılaşıyoruz. Sosyal Devlet olarak yerel yönetimlerin ve kamu kurumlarının engelli sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmasının biz engelliler için hayati önem taşıdığının farkındayız. Bu nedenle Tüm Merkezi idare ve yerel yönetimleri sesimize kulak vermelerini, bizi dinlemelerini istiyoruz.

5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ‘un yürürlüğe girmesinin üzerinden geçen 15 yıla, BM Engelli Haklarına İlişkin Sözleşmeye taraf olmanın üzerinden geçen 13 yıla rağmen yasanın ve sözleşmenin gereklerinin hala yerine getirilmediğini, denetim ve yaptırımların yeterince uygulanmadığını görüyoruz.

2020 itibari ile hala;
Yüzlerce kamu binasının erişilebilir olmadığını
Kentler, açık alanlar, konutlar ve toplu taşıma araçları planlanırken engellilerin yok sayıldığını
Haklara, hizmetlere, ortak kullanılan mekanlara, bilgiye, iletişime, adalete engelliler tarafından erişilemediğini,
Ülkemizde yaşayan engellilerin önemli bir kısmının eğitim ve istihdamdan eşit yararlanamadığını
Seçme ve seçilme hakkını kullanırken engellerle karşılaşıldığını
Toplumsal yaşama eşit bireyler olarak katılım sağlanamadığını gözlemliyor ve yaşıyoruz.

Erişim konusundaki çalışmalarımızın özellikle bağımsız yaşam ve toplumsal hayata katılım açısından çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle dernek olarak Erişim İhbar Hattı oluşturduk. İzmir’de yaşayan engelli bireylerin yaşadıkları erişim sorunlarını ihbar edebilecekleri bu hat sayesinde erişim ile ilgili sorunlar karar alıcılara derneğimizce bildirilecek ve bu konuda yapılması gereken iyileştirmeler takip edilecek.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü için özellikle karar alıcılarda ricamız, bu konuda bizim gibi sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak Erişim Sorununun ortadan kaldırılması için çalışmalar yapması, karar mekanizmalarına engelli bireyleri de dahil etmeleridir.

Toplumsal Hayata Tam ve Eşit Katılım Hakkımızdır, Erişim ise bu hakkın can damarıdır.

Engel-Siz Yaşam Derneği

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler