Civil Society Exchange Program (Sivil Toplum Değişim Programı) Başvuruları 12 Ekim’e Kadar Uzatıldı!

Civil Society Exchange Program (Sivil Toplum Değişim Programı) Başvuruları 12 Ekim'e Kadar Uzatıldı!
Başvuru Formu

Sivil Toplum Değişim Programı, Avrupa ve Türkiye’deki sivil toplum örgütleri (vakıf, dernek, kooperatif, sosyal şirket, tüzel kişiliği olmayan girişim, vb.) için tasarlanmıştır. Avrupa ve Türkiye’den sivil toplum örgütleri için kapasite gelişimi sağlamayı amaçlayan program, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi ve MitOst e.V. ortaklığında gerçekleştirilmekte ve Stiftung Mercator tarafından desteklenmektedir. 

Sivil Toplum Değişim Programı, Avrupa ve Türkiye’den sivil toplum örgütlerinin kapasite gelişimi için uzun süreli ortaklıklar kurmalarını, örgütlerin ortak ihtiyaçlarına yönelik kapasite gelişim modelleri üzerine çalışmalarını teşvik etmeyi hedefler. Avrupa ve Türkiye’den sivil toplum örgütleri, program aracılığı ile bir araya gelerek mevcut iş birliklerini sürdürebilir ya da yeni ortaklıklar kurabilirler. Bu işbirliklerindeki örgütler, ortak ihtiyaçları doğrultusunda bir kapasite gelişim modeli üzerine çalışma fırsatı bulacak ve çalışma süreci boyunca  örgütsel kapasite gelişimleri için deneyim edineceklerdir. Programın kurumsal kapasite gelişimi sağlamaya yönelik bir diğer hedefi de örgütler arası sınır ötesi hareketliliği sağlamaktır. Karşılıklı öğrenme için etkili bir araç olan hareketlilik sayesinde, hem örgütlerde yer alan aktörler kendi kapasitelerini güçlendirebilecek, hem de örgütsel olarak sınır ötesi bir işbirliği kurarak birlikte çalışma deneyimi edinecektir. Orta ve uzun vadeli olabilecek bu iş birlikleri, sivil toplum örgütlerinin yapabilirliklerini artırırken, sınırlı kaynaklara bağımlılığını da azaltarak kapasite gelişimlerini destekleyecektir. 

Sivil Toplum Değişim  Programı, Kasım 2020’de başlayacak ve 7 ay boyunca devam edecektir. Programa katılacak sivil toplum örgütleri, açık çağrıya yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucu programa kabul edileceklerdir. Avrupa ve Türkiye’den sivil toplum örgütleri mevcut işbirliklerini devam ettirmek  ya da yeni ortaklıklar kurmak üzere programa katılabilirler.  Programa, 5 Avrupa, 5 Türkiye’den olmak üzere toplam 10 sivil toplum örgütünün katılması öngörülmektedir. Örgütler, internet ortamında  organize edilecek olan Açılış Toplantısı’nda bir araya gelecek, sonraki 6 – 7 aylık süreçte, kurulan işbirlikleri aracılığıyla kapasite gelişimi ile ilgili bir model üzerinde çalışacaklardır. Bu süreçte örgütlerin çevrimiçi ve mümkünse fiziksel işbirliklerine ve hareketliliklerine olanak sağlanacaktır. Ayrıca bu sürecin desteklenmesi için bir hibe desteği verilecektir.  Çalışma süreci sonunda sivil toplum örgütleri, Kapanış Toplantısı için yeniden bir araya gelerek işbirliklerinde edindikleri deneyim ve üzerine çalıştıkları kapasite gelişim modellerinin dokümantasyonunu yapacak, bu sayede, kapasite gelişimiyle ilgili oluşan bu deneyimlerin sivil alandaki tüm aktörlerle paylaşılabilir olması hedeflenmektedir. 

Başvuru Formu

Sivil Toplum Değişim Programı ile ilgili gelişmeler internet sitesi üzerinden takip edilebilir.

Civil Society Exchange Program (Sivil Toplum Değişim Programı), Türkiye ve Avrupa’daki sivil toplumlar arasında ilişki kurmak, uluslararası partnerlik arayışında olmak ve kurumsal kapasiteli mekanlara ihtiyaç duymak, bir organizasyona ev sahipliği yapmak ve/veya partner organizasyonu ziyaret etmek isteyenler için açık çağrı da bulunuyor. Katılımcılar için son başvuru tarihi 12 Ekim 2020, CET 15:00.

Civil Society Exchange Programı, Türkiye ve Avrupa arasında biçimlenen ve gelişen ortaklıklar için bir platform ve çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Program boyunca ortaklar, kendi örgütsel gelişimleri ile ilgili  konularda  kapasitelerini geliştirmeye yarayan bir model yaratmak için birlikte çalışırlar.

Civil Society Exchange, MitOst ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi arasında bir iş birliğidir ve Stiftung Mercator tarafından desteklemektedir.  

Başvuru Formu

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler