LISTAG Finans Sorumlusu Arıyor 

LISTAG Finans Sorumlusu Arıyor 

Aranan Nitelikler:

 • Üniversite veya Meslek Yüksek Okullarının Muhasebe, İktisadi ve İdari bilimler veya diğer ilgili bölümlerinden mezun olmak
 • İyi Derecede İngilizce biliyor olmak
 • İyi derecede Excel ve tercihen muhasebe programları kullanma becerisine sahip olmak
 • Dikkatli çalışma ve detaylara özen gösterme becerisi
 • Tercihen muhasebe, ön muhasebe üzerine deneyim
 • Proje Yönetimi alanında deneyim,
 • Satın alma süreçlerine hâkimiyet (Tekliflerin istenmesi, bütçe takibi, sözleşmelerin hazırlanması, satın almanın gerçekleştirilmesi)

Adayların fotoğrafsız Türkçe ve İngilizce özgeçmişlerini ve Türkçe bir niyet mektubunu konu satırında “Finans Sorumlusu” satırıyla [email protected] adresine göndermelerini rica ederiz.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılmayan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Son başvuru tarihi 26 Mart 2020, saat 18.00’e kadardır.

Kuruluşumuzda yaş, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, engellilik ve benzeri sebeplere dayalı ayrımcılık yapılamaz.

Görev: İdari ve Mali İşler Sorumlusu

Sorumlu olduğu kişi: Genel Koordinatör

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ: 40

LISTAG’ın idari ve mali işlerinin düzgün işleyişi için Genel Koordinatöre derneğin amaçlarını destekleyecek ve geliştirecek şekilde yardımcı olmak.

ANA GÖREVLER:

1. Muhasebe ve Ön Muhasebe

1.1 LISTAG Derneği’nin ve Projenin muhasebe girişlerini günlük olarak yapmak. Aylık Muhasebe hesapları ve proje hesaplarının kontrollerinin Genel Koordinatör ile eşgüdümlü yapılması,

1.2 LISTAG Derneği’nin İktisadi İşletmesi’nin muhasebe girişlerini; fatura kesimleri de dâhil olmak üzere, günlük olarak yapmak.

1.3 Ödemeleri Genel Koordinatöre düzenli olarak bildirmek, çalışanların bordroları ile ilgili işlemlerinin aksamaksızın yürütülmesini sağlamak.

1.4 Mali belgelerin tümünü düzgün bir şekilde dosyalamak. Proje dosyasını düzenli olarak hem matbu hem dijital tutmak ve güvenliğinden sorumlu olmak.

1.5 Muhasebe işlemlerinin düzgün ve eksiksiz yapılması amacı ile işleyişe dair yöntemler geliştirilmesinde Genel Koordinatöre yardımcı olmak.

1.6. Dernek Muhasebecisi ile iletişimi yürütmek

2. Finansal Raporlama ve Bütçe Takibi

2.1 LISTAG’ın tüm iç ve dış ve proje mali raporlarının hazırlanışı için Genel Koordinatöre yardımcı olmak.

2.2 Genel bütçe ve proje bütçesi takibi konusunda Genel Koordinatöre yardımcı olmak.

2.3 LISTAG Derneğinin yürüttüğü şeffaflık çalışmalarına katkı sağlamak.

2.4 Dernekler Yönetmeliği gereğince LISTAG Derneği’nin yerine getirmesi gereken tüm raporlamaları takip etmek ve yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesinde Genel Koordinatöre yardımcı olmak.

2.5 Tüm finansal raporlamaların ve özellikle proje finans raporlamalarının daha etkin yapılabilmesi için yeni yöntemler geliştirilmesinde sorumluluk almak.

2.6 LISTAG çalışanlarına finansal raporlama ve bütçe takibi hususunda destek olmak.

2.7. LISTAG’ın yürüttüğü projelerde alt hibe yüklenicilerine finans izlemesi yapma ve bütçe takibi hususunda destek olmak.

2.8. LISTAG’ın yürüttüğü projeler kapsamında yerel örgütlerin güçlendirilmesi hibe programından destek alan sivil toplum örgütlerinin projelerin mali sürdürebilirliklerini sağlama ve mali raporlamaları konusunda desteklemek ve izlemek.

2.9. LISTAG’ın yürüttüğü Projelerde LISTAG’ın ve İlgili Projenin satın alma kurallarına uygun olarak satın almalarını gerçekleştirilmesi ve raporlaştırılması konusunda destek vermek ve izlemek.

3. Ana Beceriler

 • Finans sistemlerinin güncel ve geliştirilebilir olması için yaratıcı fikirler geliştirebiliyor olmak
 • Finansal Raporlama ve Bütçe Takibi Raporlama ve bilgi aktarmak için gerekli sistematik düşünme ve planlama becerisine sahip olmak
 • Finans raporları dahil olmak üzere, farklı tür raporları hazırlama becerisine sahip olmak
 • Yeni kural ve ilkelerin yerleştirilmesi ve uygulanması için sorumluluk üstlenebilir ve insiyatif sahibi
 • Kendi işini planlamak ve organize etmek konusunda deneyim
 • İngilizce iletişim ve konuşma becerisi
 • Satın almalara paralel olarak gerçekleştirilen etkinlikler için organizasyon becerisi

Diğer:

 • LISTAG’ın  çalışma alanları ve İnsan Hakları konularına ilgi duyuyor olmak
 • Özellikle Excel dahil olmak üzere, MS Office ürünlerine mükemmel hâkimiyet

Gerektiğinde yeni bilgi ve becerileri kısa bir sürede edinmek için yeterli açıklık ve esnekliğe sahip

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler