BoMoVu Gönüllüler Arıyor!

BoMoVu Gönüllüler Arıyor!

Çocukların psikolojik ve fizyolojik gelişim sürecinde spor ve beden hareketinin önemi oldukça büyüktür. Fiziksel aktiviteler, çocuğun iyi olma haline katkıda bulunmaktadır. Ayrıca her çocuğun temel haklarından olan hareket ve eğlenceye erişim, bu iyi olma halinin önemli koşullarından biridir.      

2019-20 eğitim-öğretim yılında gerçekleşecek, çocukların öğrenme becerilerini kuvvetlendirecek ve iyi olma haline katkıda bulunacak, spor ve beden hareketinin araç olarak kullanılacağı projenin pilot çalışmasını Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) yürütücülüğünde başlatıyoruz!  

İstanbul’da iki farklı okulda, 8 ay boyunca, çocukların haftalık olarak katılacağı dans ve basketbol aktivitelerini destekleyecek gönüllüler arıyor.

Gönüllüler, BoMoVu’nun sosyal güçlendirme için spor ve beden hareketi programı çerçevesinde yürütülecek projede yer alan antrenörlere gönüllü destek vereceklerdir. 

Kimler başvurabilir?

Üniversitelerin spor bilimleri/ güzel sanatlar fakültelerinde okumak, basketbol ve hip-hop’a ilgi duymak veya bu aktivitelerle uğraşmak, bundan zevk ve mutluluk duyarak bunu paylaşmayı amaç edinmek projede gönüllü olmanın ilk koşuludur. Gönüllülük başvurusu, ister amatör, ister profesyonel, antrenör veya hobi olarak bedensel aktivite yapan herkese açıktır.

Ekim 2019-Mayıs 2020 tarihleri arasında bizimle birlikte okullara hareket katmak için linkteki  formu doldurabilirsiniz:

https://forms.gle/vcFSaPSmrguYubWDA 

Proje süreci:

Projedeki aktiviteler, Ekim 2019- Haziran 2020 tarihleri arasında, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve ERG tarafından belirlenmiş, Kurtuluş ve Eyüp’te bulunan iki devlet okulunda, 8 ay boyunca kulüp etkinlikleri olarak uygulanacaktır. BoMoVu olarak gönüllülerle birlikte yürüteceğimiz adımlar şu şekilde olacaktır: 

  1. Gönüllü Eğitimi & Tanışma: BoMoVu’nun uzman ekibinin; çocuk hakları, toplumsal cinsiyet, eleştirel pedagoji ve sosyal güçlenme gibi konularda geliştirdiği eğitimler, gönüllüler ve antrenörlerle paylaşılacak. 
  2. Uygulama Okulları: Antrenörler, Kurtuluş ve Eyüp’te bulunan ortaokullarda gerçekleşecek kulüp etkinliklerinde gönüllüler ile birlikte yer alacaktır.
  3. Uygulama Süresi: 8 ay (Ekim 2019- Mayıs 2020) sürecek olan kulüp etkinlikleri, haftada bir kez, farklı iki okulda, iki aktivite (Hip-hop, Basketbol) olarak gerçekleştirilecektir.
  4. Takip: BoMoVu ekibi, tüm kulüp etkinliklerine katılarak, süreci gönüllülerle birlikte yürütmeye yarayan  bir iletişim ağı kuracaktır.
  5. Ücret: Gönüllülere, şehir içi ulaşım ve yemek masraflarını karşılayacağı düşünülen bir bütçe ayrılmıştır.

Proje nedir?

Proje, çocukların öğrenme becerisi ve iyi olma haline katkıda bulunmak için fiziksel aktivitelerini destekleyecek araçlar geliştirmek amacıyla uygulanacaktır. Beden eğitimi dersleri ve okul kulüplerini çeşitlendirecek olan programda, hip-hop ve basketbol gibi fiziksel aktiviteler aracılığıyla ortaokul öğrencilerinin bedenleriyle kurdukları ilişki güçlenecek; hareket özgürlüğü algılarının gelişimine katkı sunulacaktır.

BoMoVu nedir?

BoMoVu, sporu ve beden hareketini sosyal faydaya dönüştürmek için programlar geliştirip, sporun içinde yer alabilen ayrımcılıklarla mücadele eden bir dernektir. Gönüllü sporcular ve beden hareketçilerinden oluşturduğumuz ağ sayesinde, çocuklar, mülteciler, kadınlar gibi çeşitli gruplar ile bir araya gelerek onlara ihtiyaçları doğrultusunda; sosyal alanda güçlenmeleri, beceriler edinmeleri ve/veya becerilerini geliştirmeleri, kendilerini ifade edebilmeleri, görünür olabilmeleri konularında  destek olmaya çalışıyoruz. 

BoMoVu olarak, sosyal güçlenmeyi odağına almış spor programlarının, hem herkese kendi hayatının çeşitli alanlarında beceriler kazandırdığına ve hem de toplumsal adalete katkı sağlayabileceğine inanıyoruz. Çalışma yürüttüğümüz tematik alanlar şunlardır:

  • Bedensel haklar (spora erişim, bedensel bütünlük, hareket hakkı)
  • Ayrımcılıklarla mücadele (etnik,cinsiyet, sağlamcılık temelli)
  • Sosyal güçlenme (eğitim, iş, sosyal hayatta yer alabilme, kamusal alanda var olabilme)

Detaylı bilgi almak isterseniz http://bomovu.org/ 

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler