Sivil Toplum için Destek Vakfı Kapasite Geliştirme Uzmanı Teklif Çağrısı

  1. Sivil Toplum için Destek Vakfı Hakkında

Sivil Toplum için Destek Vakfı, Türkiye’de bağışçılık kültürünün gelişmesine katkı sağlamak için bağışçıların öncelikleriyle sivil toplumun ihtiyaçlarını buluşturmak amacıyla 2015’te kuruldu.

Vakıf olarak, Türkiye’nin sosyal sorunlarının çözümü için bağışçılığın geliştirilmesi gerektiğine inanıyor, sivil toplumun yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmesine katkı sağlamak amacıyla hibe programları yürütüyoruz.

Neden varız?

  • Bireysel ve kurumsal bağışçıların ihtiyaçları, öncelikleri ve motivasyonlarını dikkate alarak bağışçıların katılımıyla programlar geliştiriyor ve uyguluyoruz.
  • Programlarımızı sosyal etkisi yüksek, güvenilir, şeffaf ve hesap verebilir sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklıklar kurarak yürütüyoruz.
  • Bağışçılarımızı destekledikleri STK’ların faaliyetleriyle ilgili düzenli olarak bilgilendiriyoruz.
  • Türkiye’nin problemlerine ortak çözümler arayan ve benzer ilgi alanlarına sahip bağışçıların birbirlerini tanımasını sağlıyoruz.
  • Sosyal sorunlara çözüm üreten STK’larla bağışçılarımızı bir araya getirerek birbirlerinden öğrenmelerini destekliyoruz.

2016 – 2019 arasında 59 Sivil Toplum Kuruluşu’na toplam 2.032.898 TL hibe sağlayarak sivil toplumun gelişimine katkıda bulunduk.

  1. Kurumsal Hibe Programı Hakkında

Sivil Toplum için Destek Vakfı, Kurumsal Hibe Programı’nı STK’ların kurumsal kapasitelerini desteklemek amacıyla 2016’da oluşturdu.

Program kapsamında, sadece projelere hibe sağlayan programlardan farklı olarak, başvuran STK’ların gönüllülerle beraber çalışma, iç ve dış iletişim, strateji oluşturma ve uygulama, sürdürülebilir kaynak sistemleri oluşturma, savunuculuk ve lobi faaliyetlerini geliştirme, üye yönetim sistemleri kurma gibi iç kapasitelerinin gelişmesini sağlamaya yönelik faaliyetler finansal açıdan desteklenmektedir.

Başka bir deyişle ihtiyaç sahibi STK’lar, bu hibe programı kapsamında, kurumlarının gelişimlerini destekleyecek bütçe kalemlerini talep edebilmektedir.

Bugüne kadar Vakfın hibelerinini %28’i, 22 kurumun kurumsal gelişimine yönelik olarak Kurumsal Destek Programı kapsamında kullanılmıştır. Bu program Vakfımızın temel öncelik alanıdır.

III. Kapasite Geliştirme Bileşeni Hakkında

Vakfın hibe programlarındaki yeni stratejisi çerçevesinde hibe desteği sağlanan STK’lara kapasite gelişimle ilgili destek ve imkanlar sağlanması kararlaştırılmıştır.

Açılacak hibe programında toplam 400.000 TL’lık hibe verilmesi öngörülmektedir. Bu destek, Kurumsal Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan 5 STK için 12 ay süreyle (Mayıs 2019 – Mayıs 2020) aşağıdaki temel ihtiyaçlar çerçevesinde, planlanmaktadır.

– Gönüllülerle birlikte çalışma

– Strateji oluşturma ve uygulama

– Sürdürülebilir kaynak geliştirme sistemleri oluşturma

– Savunuculuk ve lobi faaliyetleri geliştirme

– Üye yönetim sistemleri kurma

– İç ve dış iletişim

Desteklenen STK’larla yapılacak kapasite geliştirme çalışmalarının aşağıda yer alan adımları kapsaması hedeflenmektedir:

Kapasite gelişim sürecinin tasarlanması,

STK’ların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve her STK için öncelikli kapasite gelişimi alanının tespit edilmesi,

İlgili kapasite gelişim sürecinin oluşturulan imkanlar çerçevesinde yürütülmesi,

Kapasite geliştirme çalışmalarının etkisinin ölçümlenmesi,

Sürecin çıktılarının bağışçılara raporlanması.

  1. Kapasite Geliştirme Bileşeninin Koordinasyonu

Sivil Toplum için Destek Vakfı, kapasite geliştirme bileşenini yukarıda belirtilen hedefler doğrultusunda hayata geçirmek üzere bir kapasite geliştirme uzmanından dış hizmet alımı yapacaktır.

Kapasite geliştirme uzmanından öncelikli beklentiler aşağıdaki gibidir:

Kapasite geliştirme bileşenin Sivil Toplum için Destek Vakfı ekibi ile koordineli şekilde tasarlanması, yürütülmesi ve raporlanması,

Desteklenecek 5 STK için destek sisteminin çerçevesinin belirlenmesi, STK’ların ihtiyaçları çerçevesinde çeşitli imkanlarla eşleştirilmesi ve sürecin koordinasyonu,

Kurumların ihtiyaçlarına göre mentorlarla/uzmanlarla desteklenmesi amacıyla süreçlerin tasarlanması ve uygulanması,

Sahadaki faaliyetlerin bağışçılara raporlanması amacıyla bir izleme metodu geliştirilmesi ve uygulanması,

Kapasite geliştirme bileşeninin etkisini ve desteklenen STK’lara katkısını ölçümlemek amacıyla değerlendirme sisteminin tasarlanması,

Oluşturulan başarı göstergeleri temelinde sürecin etkisinin ölçümlenmesi,

Sürecin tüm aşamalarıyla hayata geçmesini sağlayacak saha ziyaretleri ve toplantıların hayata geçmesi.

İlgilenenlerin kapasite geliştirme çalışması için önerdikleri yaklaşımı, faaliyetleri, zaman planı ve bütçeyi içeren tekliflerini en fazla iki sayfa tutacakbiçimde 8 Mart sabahına kadar [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir.

Beklenen bütçe rakamı, kapasite gelişim uzmanının – destek sürecinin gerektirdiği yol, toplantı, konaklama gibi masraflar çıktıktan sonra – tüm sürecin hayata geçmesi için talep ettiği koordinasyon rakamıdır.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler