​Sanofi Türkiye ve KAGİDER, kadınları desteklemeye devam ediyor

​Sanofi Türkiye ve KAGİDER, kadınları desteklemeye devam ediyor
​Sanofi Türkiye ve KAGİDER, kadınları desteklemeye devam ediyor

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) Sanofi Türkiye’nin desteğiyle gerçekleştirdiği ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ projesi kapsamında 2018 yılı eğitimleri Trabzon’da verildi. Bu yıl 1500 başvurunun alındığı iki gün süren eğitim programı neticesinde 100 genç kadın sertifikalarına kavuştu. Böylece ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ mezunlarının sayısı 700’e ulaştı.

25 Ekim 2018 / Trabzon Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) 2010 yılında Dünya Bankası desteğiyle hayata geçirdiği, 2011 yılından bu yana Sanofi Türkiye’nin aralıksız desteğiyle devam eden ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ projesi kapsamında 2018 eğitimleri gerçekleşti. Bu sene yaklaşık 1500 başvurunun alındığı projenin eğitimleri 25 – 26 Ekim tarihlerinde Trabzon’da yapıldı. Genç kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla hayata geçirilen uzun soluklu bir proje olan ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ yeni dönem eğitim programı sonucunda 100 genç kadın sertifika almaya hak kazandı. Bugüne kadar projeden mezun olan kadınların sayısı 700’e ulaştı.

Projede, iki gün süren eğitim programı çerçevesinde iş hayatına yönelik temel bilgi ve beceriler, kariyer geliştirme ve yönetmeye yönelik bakış açısı ve işe giriş becerileri başlıkları altında eğitimler verildi. Ayrıca katılımcıların hem girişimciler hem de profesyonel hayattan rol modeller ile bir araya gelmeleri, farklı sektörlerden şirket temsilcileriyle buluşmaları sağlandı.

KAGİDER Başkanı Sanem Oktar: “Hedefimiz genç kadınların önündeki engelleri kaldırabilmek”

Türkiye’de her dört kadından ancak birinin çalışma hayatı içinde yer aldığını belirten KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ projesiyle bu oranı artırmayı hedeflediklerini söyledi. Oktar, TÜİK tarafından 2017 yılında açıklanan “İstatistiklerle Kadın 2017” raporuna da değindi.Rapora göre; 2016 yılında, Türkiye´de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı yüzde 46.3. Bu oran erkeklerde yüzde 65,1, kadınlarda ise yüzde 28 oldu. Yönetici pozisyonundaki kadınların oranıysa 2016 yılında yüzde 16.7. Şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadın oranı 2012 yılında yüzde 14.4 iken, 2016 yılında yüzde 16.7 oldu. Kadınların mücadele etmekten asla vazgeçmediğini belirten Oktar, “Kadınlarla erkeklerin eşit fırsatlara erişemediği her alan bizim için dengelenmesi ve müdahale edilmesi gereken bir alandır. Kız çocukları, kadınlar, genç kadınlar pek çok zorlukla karşılaşırken, onların yaşamlarını iyileştirecek tek bir destek, tek bir olumlu adım bile hayatlarını bambaşka bir yöne götürmeye yetebiliyor. Çünkü kapı bir kez açıldığı zaman, o kız çocukları, kadınlar, genç kadınlar mücadele etmekten asla vazgeçmiyor; giderek güçleniyor, başka kız çocuklarını, kadınları, genç kadınları da güçlü kılmak için çaba sarf ediyorlar. Hedefimiz hep birlikte genç kadınların önündeki engelleri kaldırabilmek ve bu yolda birlikte başarılara imza atmaktır. Geleceğin Kadın Liderleri projesi bu hedefler doğrultusunda 2010 yılında uygulamaya başladığımız, sürdürülebilir, önemli bir projedir.” dedi.

Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya: “Kadınların güçlendirilmesi ekonomide çarpan etkisi yaratıyor”

Kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin çarpan etkisi yarattığı ve ekonomik büyümeyi ve her alanda gelişmeyi hızlandırdığını söyleyen Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya, kamu ve özel sektörde üst düzey pozisyonlarda yer alan kadınların sayısının giderek arttığını ama yeterli seviyede olmadığını söyledi. Pınar Kaya sözlerine şöyle devam etti: “2010 yılından bu yana Dünya Kadın Forumu’nun sponsorluğu ile kadın çalışanları güçlendirmeyi amaçlayan küresel bir program başlatmış bulunan Sanofi’nin kadınların iş hayatındaki rolünün artırılması için global olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerin “Geleceğin Kadın Liderleri” projesi sayesinde dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye’de de hayata geçirilmiş olması, Sanofi Türkiye olarak bizim ülkemize ve kadınımıza verdiğimiz değeri göstermektedir” dedi.

Sanofi Türkiye’nin Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliği ile 2011 yılından bu yana kadın işgücünü destekleyen şirket uygulamalarının artırılması için ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ Programına verdikleri desteğe de değinen Pınar Kaya, programın 9 yılda 8000 başvuru aldığını ve 2.500 kişiyle yapılan yüz yüze mülakatların ardından bu yılın mezunları dahil olmak üzere 700 genç kadının sertifikalarını aldığını belirtti.

Sanofi İnsan Kaynakları Direktörü Senem Korol: “Fırsat eşitliği için İK politikalarının stratejik önemi var”

Kadın istihdamının bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli göstergelerden biri olduğunu söyleyen Sanofi Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Senem Korol, “Türkiye’de sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma amaçlarına ulaşılabilmesi için kadınların istihdamının artırılması, kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, toplumsal yaşamda kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve eşit işe eşit ücret imkânının sağlanması, öncelikli konularımız arasında yer almaktadır. Sanofi Türkiye, uyguladığı İK politikaları ve hükümetin 2023 kadın istihdam hedefi olan %41’in üstünde yer alan %52 yönetim kurulundaki kadın çalışan oranı ile bu alandaki taahhüdünün altını bir kez daha önemle çizmektedir. Bu kapsamda biz İnsan Kaynakları uzmanlarına büyük sorumluluklar düşüyor” dedi.

Geleceğin Kadın Liderleri Programı, iş arama sürecinde genç kadınlarımızın her zaman yanında yer alarak onları kariyerlerinin ilk adımlarında desteklemeye Geleceğin Kadın Liderleri projesi ile devam ediyor. Seçilen genç kadınlara KAGİDER ve Sanofi tarafından iş bulma sürecinde ihtiyaçları olan bilgileri içeren eğitim desteği verdiklerini belirten Korol, programda iş hayatına yönelik temel bilgi ve beceriler, kariyer geliştirme ve yönetmeye yönelik bakış açısı ve işe giriş becerileri başlıkları altında eğitim verildiğini söyledi.

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Saymanı Servisimin Cömert : “Geleceğin Kadın Liderleri’nin sayısı iş hayatında giderek artıyor”

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Saymanı Servisimin Cömert de projeye ilişkin şu bilgileri verdi: “Eşit imkanlara sahip olmayan, başarı potansiyeli yüksek, Türkiye’nin dört bir yanından gelen üniversite mezunu genç kadınlara ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ programından mezun olduktan sonra hem işe girişlerinde hem de kariyerlerinin ilk yıllarında mentorluk desteği sağlanmaktadır.”

Cömert sözlerine, Geleceğin Kadın Liderleri programı mezunlarının arasındaki mentorluk dayanışmasını vurgulayarak şöyle devam etti: “İş hayatında giderek sayıları artan ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ programı mezunları, çeşitli iletişim kanalları, sosyal medya grupları, dönemsel ve bölgesel buluşmalar aracılığıyla birbirlerine destek vermektedirler. KAGİDER bu yıl başlattığı ‘GKL2GKL’ programıyla 2013 öncesi mezunlara mentorluk eğitimi vermiş ve eski mezunların yeni mezunlara destek olmalarını sağlamıştır. Ayrıca KAGİDER Geleceğin Kadın Liderleri projesinden mezun olan tüm genç kadınlara iş arama sürecinde destek olmak amacıyla ‘Online İK Platformu’nu hayata geçirmiştir. Bu çalışmaya altyapı konusunda destekte bulunan KAGİDER üyesi ve Eleman.net’in Kurucusu Özlem Demirci Duyarlar’a çok teşekkür ederiz. Online İK Platformu’nun amacı Geleceğin Kadın Liderleri mezunları ile KAGİDER’in 320 kadın girişimci üyesini buluşturmaktır.”

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler