Kamu – Sivil Toplum Projesi Haritalama Çalışmaları Başladı!

Kamu - Sivil Toplum Projesi Haritalama Çalışmaları Başladı!
Kamu – Sivil Toplum Projesi Haritalama Çalışmaları Başladı!
Ankete Katıl

Kamu-STK İşbirliği İçin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Yardım Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak finansmanı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından geliştirilip uygulanmaktadır. Projenin Sözleşme Makamı T.C. Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir (MFİB).

Katılım Öncesi Yardım Ulusal Koordinatörü (NIPAC) Sekretaryasını görevini yürütmekte olan Avrupa Birliği Bakanlığı, kamu ve sivil toplum arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve bu süreçte her iki tarafın ortak iş yapabilme kapasitesinin geliştirilmesine yönelik hedeflerin yer aldığı Sivil Toplum Sektörü Planlama Dokümanı’nı (SPD) hazırlamıştır. Bunun yanında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)’nın sektörel yaklaşımı benimseyen İkinci Döneminde (2014-2020), sivil toplum alanı, “Demokrasi ve Yönetişim” sektörü altında bir alt sektör olarak kabul edilmiş, AB’ye üyelik sürecinde kamu-sivil toplum işbirliğine verilen önem, bu açıdan daha fazla görünürlük kazanmıştır.  

Projenin Amacı

Projenin amacı, politika geliştirme ve karar alma sürecine daha aktif demokratik katılım yoluyla ve temel hakları ve diyalog kültürünü teşvik ederek sivil toplumun gelişiminin desteklenmesine katkıda bulunmaktır. Projenin ayrıca “19: Sosyal Politika ve İstihdam Faslı” başlığı altında yürütülecek katılım müzakerelerine de katkıda bulunması amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında genel olarak kamu ve STK’lar arasındaki özel olarak ise ASPB ile sosyal politika alanında faaliyet gösteren STK’lar arasındaki işbirliğini güçlendirmek amaçlanmaktadır.

Ankete Katıl

Kamu Sivil Toplum Projes

Ankete Katıl

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler