STGM’nin “Sivil Toplumda Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar” Eğitimi İçin Başvurular Başladı!

STGM'nin “Sivil Toplumda Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar” Eğitimi İçin Başvurular Başladı!
STGM’nin “Sivil Toplumda Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar” Eğitimi İçin Başvurular Başladı!

Başvuru formu

STGM’nin yeni kapasite geliştirme projesi STÖ Kaynak Merkezi kapsamında gerçekleştirilecek olan “Sivil Toplumda Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar” eğitimi için başvurular açıldı.

STÖ’lerin katılım, hak temellilik, savunuculuk, iş birliği gibi temel konularda bilgi ve becerilerinin iyileştirilmesinin hedeflendiği eğitimlerde sivil topluma dair belli başlı kavram ve yaklaşımlar da masaya yatırılacak.

“Sivil Toplumda Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar” eğitimi aynı içerikle hafta sonu ve hafta içi olmak üzere iki kez düzenlenecek.  Eğitimin ilki 4-6 Mayıs 2018 tarihlerinde ve Cuma-Pazargünleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek.

Hafta sonu günlerde eğitime katılma olanağı olmayan STÖ temsilcileri için ise aynı eğitim 16-18 Mayıs 2018  tarihlerinde ve Çarşamba-Cuma günleri arasında Ankara’da tekrar düzenlenecek.

Eğitimlere, insan hakları, ifade özgürlüğü, kadın hakları, LGBTİ hakları, engelli hakları, çocuk hakları, kent hakkı, çevre/doğa koruma, sosyal haklar, hayvan hakları, dijital haklar, kültürel haklar, gençlik hakları, sığınmacı/mülteci/göçmen hakları, vb. alanlarda hak temelli* çalışma yürüten STÖ’ler katılım gösterebilirler.

Üç gün sürecek olan eğitimlerin birinci gününde; sivil toplumun tarihsel gelişimi, hak ve hizmet temelli örgütlenme modelleri arasındaki farklar ile örgütlenme özgürlüğü, hesap verebilirlik, şeffaflık gibi sivil topluma ilişkin temel kavramlar  tartışılacak.

Eğitimin ikinci günü; yerel, bölgesel ve ulusal mekanizmalar tanıtılacak ve örgütlerin bu mekanizmalarla olan ilişkilenme deneyimleri konuşulacak. Katılım kavramının “demokrasi” ve “gönüllük” kavramlarıyla ilişkisinin konuşulacağı ikinci gün eğitiminde sivil toplumun temel işlevleri olan sivil izleme, raporlama, savunuculuk üzerine de tartışma yürütülecek.

Üçüncü gün eğitiminde ise  “iş birliği” kavramı üzerine odaklanılacak ve kamu, akademi, STÖ’ler arası iş birliği konuşulacak. STÖ’lerin iyi iş birliği deneyimlerinin konuşulacağı üçüncü günde, mevzuat ve ilgili yasal çerçeve üzerine de aktarım yapılacak.

Eğitime Ankara dışından katılacakların konaklama ve ulaşım masrafları STGM tarafından karşılanacaktır. Eğitime katılmak isteyen STÖ’lerin 20 Nisan Cuma günü saat 17.00’ye kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Eğitim sonuçları 26  Nisan Perşembe günü e‐posta aracılığı ile açıklanacaktır.

Başvuru formu

Sorularınız için [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

*”Hak temelli yaklaşım, bireyleri hak sahibi özneler olarak tanımlarken, devlet ya da devlet dışı kurumları ise yükümlülük sahipleri olarak belirler. Dayanağını insan hakları ilkeleri ve standartlarından alan hak temelli yaklaşım, bireyleri haklarını talep edebilmeleri ve savunmaları için, kurumları ise haklarla bağlantılı yükümlülüklerini yerine getirmeleri için güçlendirmeyi hedefler.”

www.stgm.org.tr

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler