ÖRAV “STK’lar için Sosyal Etki Yönetimi” Programına Katıldı!

1519975185 G  rsel
1519975185 G rsel

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSİF) tarafından 2017 Şubat ayından beri yürütülen ve Öğretmen Akademisi Vakfı’nın (ÖRAV) da programda yer alan 10 sivil toplum kuruluşundan birisi olduğu “STK’lar için Sosyal Etki Yönetimi” programı, 20 Şubat’ta gerçekleşen kapanış ve bilgilendirme toplantısıyla son buldu. Program STK’ların sosyal etki yönetimi konusunda farkındalık, bilgi ve beceri düzeylerini artırmayı amaçlıyor.

Program kapsamında Öğretmen Akademisi Vakfı, kuruluş aşamasının hemen ardından bünyesine katmaya başladığı, geliştirdiği eğitim programlarının yaygınlaştırılmasında büyük rol oynayan 230 Kısmi Zamanlı Eğitimcisini yetiştirme süreçlerinin yarattığı sosyal etkiye odaklandı. Bugüne kadar farklı başlıklar ve düzenli aralıklarla yaptığı eğitim ve atölye çalışmaları, danışmanlık hizmetleri ve geri bildirim raporlamalarıyla Kısmi Zamanlı Eğitimcilerinin “Öğretmen Eğitimcisi” alanındaki gelişimine destek sağlayan Vakıf, “STK’lar için Sosyal Etki Yönetimi Programı” kapsamında, eğitimcileri ile yarattığı sosyal etkiyi ölçümleme çalışmalarını yürütüyor.

ÖRAV “STK’lar için Sosyal Etki Yönetimi” Programına Katıldı!

Gelecek nesilleri eğitecek öğretmenlerin daha donanımlı bireyler olması gerektiği inancıyla faaliyet gösteren ÖRAV, öğretmen eğitimi konusunda Türkiye’de faaliyet gösteren ilk ve en etkin sivil toplum kuruluşu olma özelliğini taşıyor. Vakıf aynı zamanda, geliştirdiği “Öğretmenden Öğretmene” mesleki gelişim modeliyle, Türkiye’de Öğretmen Eğitimcisi Yeterliliği tanımlama ve geliştirme boyutunda da önemli bir görevi üstleniyor ve örnek teşkil ediyor.

KUSİF ile yürütülen “STK’lar için Sosyal Etki Yönetimi Programı” bünyesinde gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, öncelikle Öğretmen Eğitimcisi Yeterlilikleri konusunda kapsamlı bir rapor hazırlayacak olan ÖRAV, bu rapora paralel olarak Kısmi Zamanlı Eğitimcileri ile yarattığı sosyal etkisini ölçümlemeyi ve çıktılarını 2019 yılında raporlamayı hedefliyor. Raporun Türkiye’de Öğretmen Eğitimicisi Yeterlilikleri alanında yapılan en kapsamlı ve yol gösterici rapor olması amaçlanıyor.

Öğretmen Akademisi Vakfı

Bireysel ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde, araştıran, sorgulayan, analitik düşünebilen, özgüven sahibi, kişisel gelişimin sürekliliğini önemseyen, evrensel değerleri benimseyen, ülkenin kültür mirasına sahip çıkabilecek genç nesillerin yetiştirilmesinde önder rol oynayan öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor. Öğretmen Akademisi Vakfı, bugüne kadar bu amaç doğrultusunda; Vakıf merkezinde ve Türkiye’nin her yöresinde görev yapan 230 eğitimciden oluşan ekibi ile, 81 ilde 160.000’den fazla öğretmen ve eğitim yöneticisi ile atölye çalışmalarında buluştu.

www.orav.org.tr

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler