Türkiye’nin geleceğine katkı sağlayacak KOBİ’ler

rEDUG3Jx 400x400 1
rEDUG3Jx 400×400 1

Sanayi devrimi ile beraber başlayan gelişmeler, teknolojinin gelişimi ile her geçen gün artıyor. Ülkemizin 2023 yılları hedeflerine giderken yürürlüğe giren 11. Kalkınma Planı da ülkemizdeki şirketlerimizin büyümesine yönelik yeni düzenlemeler ve yol haritaları getiriyor.

Üretime dayalı ekonominin gelişmesi için istihdamın %98’inden fazlasını oluşturan Küçük ve Ortaboy İşletmelerimizin planlı büyümesi önemli bir gereksinim. Teşvikler kapsamında hükümet uzun yıllardır özellikle KOSGEB aracılığı ile KOBİ statüsündeki şirketlere destekler sağlıyor. Şirketlerin sağlanan hibe ve kredi destek imkanlarını doğru ve stratejik bir plan çerçevesinde kullanması, ekonomide %98 oranla yer alan KOBİ’lerin, hızlı gelişiminde önemli rol oynayacaktır.

2019-2023 Planlama ve Uygulama Dönemi

11. Kalkınma Planı Tanıtım toplantısına katılan Yönetim Danışmanları Derneği Başkanı Zeynep Tura, yaptığı açıklamada “Küresel ekonomide Endüstri 4.0 dönemine girerken, 11. Kalkınma Planı’nda yer alan sektörlerin gelişmeleri, sektör ve şirket gelişim ve rekabet stratejileri belirlenerek yapılabilir. Bu doğrultuda Çalışma Grupları arasında yer alan Yönetim Danışmanlığı sektörü olarak bizler de çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Akıllı stratejik planlama çalışmaları ile, hedeflenen varış noktasına hangi yollardan gidileceğini şirketler daha net görebilecek, oluşabilecek değişkenlere karşı ellerinde senaryoları hazır olacaktır. Böylece planlı teknolojik gelişim ile planlı üretim süreçleri ve yurtdışında yeni pazarlara ve rekabetçi ortamlara açılım fırsatları oluşacaktır.” dedi.

On birinci Kalkınma Planı çerçevesinde Yönetim Danışmanları Derneği üyelerinin de katılımı ile düzenlenen toplantı süresince, Yönetim Danışmanlığı’nın mesleki gelişimi, meslek standartlarının belirlenmesi, mesleki sertifikasyon, sağlanan hizmetlerin şirketlere ve ekonomiye katacağı faydalar ele alındı.

Türkiye‘de Uluslararası Yönetim Danışmanlığı Profesyonel Yetkinlik Sertifikası (CMC) ile ilgili çalışmaları yapan tek yetkili meslek kuruluşu olan Yönetim Danışmanlığı Derneği, kurulduğu yıldan itibaren şirketlere değer katan Yönetim Danışmanı üyeleri ile birçok alanda çalışmalar düzenlemektedir.

Zeynep Tura yaptığı açıklamada “Şirketlerimizin birkaç nesil sonrasına dayanan yapılar kurması hiç zor değil, önemli olan sürdürülebilirliği sağlayacak sistemi kurmaktır. Belirlenen stratejilere göre kurulan sistemler, zaman içerisinde teknolojik yenilenmeleri de bünyesine alarak gelişir ve büyüme hedeflerine ulaşır. KOSGEB gibi kuruluşlar şu anda şirketlerde stratejik planlama üzerinden, teknolojik gelişim ve uluslararası platformlara açılımı destekliyor. Kamu desteğinin bu derece yüksek olduğu bir ülkede bizlere düşen iyi planlamak ve yapılan plana uymak. Böylece 2023 hedeflerimize, kalkınmış bir ekonomi ile ulaşmış oluruz” dedi.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler