Yayınlar

KUSİF’in Sosyal Girişimcilik Alanında Sosyal Etki Yönetimi ve Sosyal Finansman İle İlgili 3 Yeni Yayını Çıktı!

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, Estonian Social Enterprise Network, Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı ve Social Value UK tarafından yürütülmüş olan “Know Your Impact: Social Impact Management Tools for Young Social Entrepreneurs Programı” ve Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu’nun UniCredit Foundation ve Vehbi Koç Vakfı desteği ile yürüttüğü “Change with Business Projesi” kapsamında Türkiye’deki sosyal girişimlerin sürdürülebilirliklerini sağlayarak sosyal etkilerini artırmaları amacıyla aşağıdaki 3 yayın geliştirilmiştir: …

Read More »

Kusif’in Yeni Rehberi “Maximize Your Impact Guide” Çıktı!

Bu rehber, Know Your Impact: Social Impact Management Tools for Young Social Entrepreneurs Programı kapsamında dört kurum tarafından – Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, Estonian Social Enterprise Network, Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı ve Social Value UK- iki yıl boyunca sürdürülen iş birliğinin bir çıktısıdır. Bu rehber, pozitif etkisini maksimize etmek isteyen ve bunu yapmalarına yardımcı olacak pratik bir yaklaşım arayan …

Read More »

‘Gençlerle Güvenli İlişkiler Üzerine Çalışmak’ Eğitimciler ve Danışmanlar için Uygulama El Kitabı Çıktı!

Cinsel şiddetin kültür yoluyla öğrenilen ve normalleştirilen; dolayısıyla gerekli müdahaleler yapılırsa önlenebilen bir sorun olduğuna dikkat çeken Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, eğitimciler ve danışmanlar için “Gençlerle Güvenli İlişkiler Üzerine Çıkarmak” uygulama el kitabını yayımladı. Lise gençlerinin ve eğitimcilerin toplumsal cinsiyet temelli şiddet, ayrımcılık, akran zorbalığı, sanal zorbalık ve flört şiddeti konularında farkındalıklarının artırılmasına yönelik pilot bir çalışma olarak tasarlanan projenin …

Read More »

Sınır Tanımayan Doktorlar, mobil uygulama ve web sitesi üzerinden erişilebilen Tıbbi Uygulama Kılavuzu yayınladı.

Uluslararası tıbbi insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), mobil uygulama ve web sitesi üzerinden erişilebilen ücretsiz bir tıbbi uygulama kılavuzu yayınladı. MSF, 25 yıldan uzun süredir bilimsel kanıtları ve sahada edinilen tecrübeleri temel alan tıbbi uygulama kılavuzları hazırlıyor ve sağlık çalışanlarıyla düzenli olarak paylaşıyor. Bugüne kadar tıbbi ve insani yardım alanında 3D yazıcı ve sanal gerçeklik teknolojilerinden teletıp uygulamalarınakadar farklı …

Read More »

Sınır Tanımayan Doktorlar’ın 2016 Uluslararası Faaliyet Raporu Türkçe çevirisiyle yayında.

Uluslararası tıbbi insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) 2016 Uluslararası Faaliyet Raporu’nun Türkçe çevirisini yayınladı. Geçtiğimiz yıl dünya çapındaki 6,1 milyon bireysel bağışçının desteği sayesinde 71 ülkede 468 proje gerçekleştiren MSF, uluslararası faaliyet raporunda 2016 yılı boyunca yürüttüğü saha çalışmalarının bir özetini sunuyor. Yıl boyunca saha çalışmalarında ve tıbbi insani yardım alanında karşılaşılan zorluklara yer veren rapor, MSF’nin şefffaflık ve …

Read More »

Doğrulama El Kitabı’nın ikincisi teyit.org çevirisiyle yayında!

2015’te Craig Silverman editörlüğünde hazırlanan European Journalism Centre (EJC) tarafından yayınlanan ve Doğrulama El Kitabı’nın ikincisi olma özelliği taşıyan “Araştırmacı Gazetecilik İçin Doğrulama El Kitabı”nın Türkçe versiyonu yayınlandı. Kitap, araştırmacı gazetecilik için çevrimiçi araştırma ve sorgulama tekniklerini kapsıyor. Doğrulama El Kitabı’nın ikinci versiyonu olan bu kitapta, kullanıcı üretimi içeriklerin araştırılmasında daha derine inerek araştırma yapmanın yöntemlerinden bahsedilirken, açık kaynak veriyi doğrulama …

Read More »

Kömür ve İklim Değişikliği 2017 Raporu Çıktı!

2015 yılında yayınlanan “Kömürü Finanse Etmek” raporu, kısıtlı verilere rağmen iklim meselesini kendi meselesi olarak gören ama kömür ve enerji politikalarını kavramayanlar için farklı bir bakış açısı vermeyi amaçlamıştı. 2016 yılında yayınlanan “Kömür ve İklim Değişikliği – 2016” raporu ise 2015’de ortaya çıkan verilerin daha netleşmesinde önemli rol oynadı. Kömür ve İklim Değişikliği 2017 raporu, Türkiye’nin yüksek karbon ekonomi politikaları çerçevesinde …

Read More »

Mor Çatı 2017 Yılı 6 Aylık Faaliyet Raporu Yayınlandı

2017 yılının ilk 6 ayında Mor Çatı Dayanışma Merkezi’ne başvuran 609 kadın ve çocukla, 1277 görüşme yapıldı. Görüşmelerin %87,4’ü telefonla yapılırken bir bölümü de e-posta üzerinden gerçekleşti. Gerekli durumlarda ise yüz yüze görüşme yapıldı. Türkiye’nin birçok ilinden ve yurtdışından kadınlar destek almak için başvurdu; Mor Çatı Dayanışma Merkezi’nin İstanbul’da olması nedeniyle en fazla başvuru İstanbul’dan geldi.

Read More »

Fon Veren Kurumlar İçin Sosyal Etki Ölçümleme Rehberi

Sivil toplum ekosisteminin önemli bileşenlerinden fon veren kurumlar, fon programlarıyla Türkiye’de sivil alanı güçlendirebilecek kilit bir güce sahiptir. Fon verenlerin sosyal etki ölçümlemesine ve bu alandaki çalışmalara yaklaşımı ve desteği, sivil alanı doğrudan etkilemekte, bu çalışmalarda yer alma düzeyleri sosyal etki ölçümlemesinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Koç University Social Impact Forum (KUSıF) ‘in hazırladığı ‘Fon Veren Kurumlar İçin Sosyal Etki Ölçümleme …

Read More »

Sivil Toplum Etkinlik Rehberi

Sivil Düşün, aktivistler ve sivil toplum örgütlerinin etkinlik düzenlerken kullanabileceği, etkinlik yönetiminin her aşamasıyla ilgili ipuçlarını içeren rehberini yayınladı. Sivil Toplum Etkinlik Rehberi’ne ulaşmak için aşağıdaki butona tıklayınız. Kaynak

Read More »