Hibe Duyuruları

İmece İkinci Destek Programı başvuruları başladı!

İkinci Destek Programı başvuruları başladı. İkinci Destek Programı’nda Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ne odaklanıyor. Sosyal girişimcileri, kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesine yönelik çözüm geliştirmeye çağırıyor. Destek Programı kapsamında, kadınların ekonomiye eşit katılımı, kadın ve kız çocuklarının eğitime erişimi ve eğitimin niteliği ile kadınların sağlıklı ve iyi olmasına yönelik ürün ve hizmetlerle çözüm üretebilirsin. Mesele raporlarını ve kapsamını incele, başvurunu 28 Aralık’a kadar …

Read More »

Adnan Ergeç Fonu Başvuruları Açıldı!

Karakutu , Adnan Ergeç Fonu ile gençlerin Türkiye ile ilişkili toplumsal hafıza, geçmişle yüzleşme, toplumsal barış ve eşitliğin inşası ve/veya ayrımcılık konularıyla ilgili kültür-sanat veya araştırma projelerine destek sağlamaya başlıyor! Başvurulacak Projelerin Konusu Fon tarafından desteklenmesi için başvuru yapılacak projelerin Türkiye ile ilişkili toplumsal hafıza, geçmişle yüzleşme, toplumsal barış ve eşitliğin inşası ve/veya ayrımcılık konularıyla ilgili bir kültür-sanat ya da …

Read More »

BİRLİKTE Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı Teklif Çağrısı

BİRLİKTE Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı, STGM’nin yerel STÖ’lerin kurumsal kapasitesini geliştirmek amacıyla başlattığı yeni bir destek programıdır. Program hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru belgelerine ulaşmak için duyuru detayına bakabilirsiniz. STGM’nin 15 yıllık kapasite geliştirme deneyimine dayanarak tasarlanan Program, kurumsal hibeler ve rehberlik programı olmak üzere iki destek aracı içeriyor. Sivil toplumda giderek artan bir ihtiyaç olduğunu gözlemlediğimiz kurumsal …

Read More »

BİRLİKTE, Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı Yola Çıkıyor!

STGM sivil toplumun değişen ihtiyaçları doğrultusunda yerel STÖ’ler için yeni bir program başlatıyor. “Birlikte: Yerel STÖ’ler için Kurumsal Destek Programı”. BİRLİKTE, Türkiye’de sivil toplumun gelişimi için 15 yıldır çalışmalar yürüten STGM’nin biriktirdiği deneyimlerinin ürünü olarak ortaya çıktı. Yıllar içinde proje hibeleri STÖ’ler için önemli bir destek mekanizması haline gelmiş olsa da,  örgütlerin kurumsal gelişimlerinin desteklenmesi her geçen gün daha fazla …

Read More »

TAP Vakfı 1 Aralık Gençlik Fonu başvuruları başladı!

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı’nın (TAP Vakfı) 1 Aralık Gençlik Fonu ile gençlerin üreme sağlığı alanında hak sahibi bireyler olarak güçlenmesini hedeflemektedir. 1 Aralık Gençlik Fonu kapsamında, gençlik örgütlerinin ve gruplarının üreme sağlığı, cinsel sağlık, üreme hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilişkili bir çerçevede “güvenli cinsellik” temalı proje ve etkinlikleri desteklenecektir. Bu çerçevede 2017 yılında özellikle –    …

Read More »

İsveç Konsolosluğu 2018 dönemi için proje başvurularını bekliyor!

Türk- İsveç Kalkınma İşbirliği Birimi Türkiye’nin çoğulcu sivil toplumunu, insan haklarını ve cinsiyet eşitliğini destekeleyerek öncü bir merkez olmayı hedefliyor. İstanbul İsveç Sarayı bünyesindeki birimin misyonu, sivil toplum örgütleri ile işbirliği başlatıp tüm Türkiye’yi kapsayan projelere destekte bulunmak ve partnerlerimize bir kaynak olup kamusal tartışma için platform sağlamaktır. Türk- İsveç İşrbirliği Birimi 2001 yılından beri iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme …

Read More »

Çocuk Fonu Başvurularınızı Bekliyor!

Sivil toplum kuruluşlarına (STK) hibeler yoluyla katkı sağlamayı amaçlayan Sivil Toplum için Destek Vakfı, yeni bir hibe programı olan Çocuk Fonu’nu STK’ların başvurularına açıyor. Bu program kapsamında desteklenecek projelerin odağında 0-15 yaş arası çocukların temel çocuk haklarına erişimlerini tesis etmeye yönelik projeler vardır. Hibe programı kapsamında toplam 135.000 TL’lik fon desteği sağlanacaktır.  Başvuruda bulunan bir kurum en fazla 40.000 TL talep edilebilir ve desteklerin …

Read More »

Yerel STK’lar Hibe Programı

YEREL STK’LAR HİBE PROGRAMI Avrupa Birliği Bakanlığı Yerel STK’lar için yeni Hibe Programı başlattı. 21 Haziran 2017 tarihinde teklif çağrısına çıkılan bu hibe programı, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Sivil Toplum Sektörü altında yürütülüyor. Katılımcı, aktif ve güçlü yerel örgütlenme sloganıyla başlatılan bu program kapsamında verilecek desteklerle, sivil toplum kuruluşlarının işlevsel kapasitesinin arıtılması hedefleniyor. Hibe desteklerinden faydalanmak isteyen yerel STK’lar yönetim, …

Read More »

Sivil Toplum Sektörü – Teklif Çağrısı: Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı

Sivil toplum kuruluşları, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından ülkemizin AB üyeliği sürecinde en önemli aktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu önemin bir göstergesi olarak, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde, “sivil toplum” ayrı bir öncelik alanı olarak kabul edilmiştir. Bu dönemde yaklaşık 190 milyon Avro tutarında kaynağın sivil toplumun ve sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi …

Read More »

Türkiye’nin Canı Hibe Programı

WWF-Türkiye, ülkemizin biyolojik çeşitliliğinin korunması amacıyla başlattığı Türkiye’nin Canı Kampanyası ile yerel sivil toplum kuruluşlarının doğa koruma projelerini hayata geçirmek için 22 Mayıs’ta üçüncü defa hibe çağrısında bulunuyor. Öncelikli ihtiyaç, katılımcılık, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik ve kalıcı etki yaratma gibi ölçütler ışığında değerlendirilecek olan başvurular için son tarih 17 Temmuz 2017 saat 17:00. Hibe desteği almaya hak kazanan projeler, yapılacak ön değerlendirmenin ardından …

Read More »